עמוד הבית יצירת קשר

Jeweler קמעות

עיצוב קמעות בעבודת יד
Jeweler חנות תכשיטים » קמעות

קמעות

קמעות הם חפצים מסויימים העשויים מחומרים שונים, אליהם מיוחסים כוחות סגולה שונים. לרוב יהיו הקמעות עשויים מנייר, קלף או מתכת ( זהב או כסף ) ועליהן תהיה כתובה ברכה כלשהי, שמות מלאכים או קדושים אחרים, צירופי אותיות של פסוקים וכדומה. קמעות נישאים על גוף האם או נתלים בבית על מנת להבטיח את שלום האדם ושמירה משדים, רוחות רעות או עין הרע.

קיימות עדויות רבות על שימוש בקמעות בכל התקופות ( מהעולם הקדום ועד היום ) ובכל בני הדתות ( יהודים, נוצרים, מוסלמים וכדומה ). על פי הדת היהודית, ההתייחסות לקמעות שונה בין הוגי הדור. ספרי התלמוד מזכירים קמעות שונים ( במסכת שבת ס, ב ובבכורות ל, ב ) עובדה המראה שחכמי התלמוד הכירו בתופעה ולא שללו אותה, בדברי חכמי התלמוד ישנה התייחסות חיובית לקמעות :

"שיש כמה דברים שהמלאכים עושים בהם לפי מה שהם רואים ואינם צריכים רשות מלמעלה. ולכן נכתבות קמיעות ונאמרים שמות מלאכים כדי שיעזרו המלאכים בדבר"
-- תשובת הגאונים הרכבי סי' שעג